Dinh dưỡng phục hồi

Những lưu ý về dinh dưỡng sau phẫu thuật

Dinh dưỡng có vai trò quan trọng đối với bệnh nhân trước và sau phẫu thuật. Trước phẫu thuật, dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe đủ để đương đầu ...

Xem chi tiết

Vai trò thiết yếu của dinh dưỡng trước phẫu thuật 

Không chỉ giai đoạn phục hồi sau phẫu thuật, dinh dưỡng còn cực kỳ ở giai đoạn trước phẫu thuật. Đặc biệt, đối với những bệnh nhân được sàng lọc ...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi cho chuyên gia

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG