Tiểu đường

Đái tháo đường tuýp 2: Cách nhận biết và kiểm soát bệnh

Đái tháo đường tuýp 2 chiếm tỉ lệ 90-95% các trường hợp đái tháo đường, bên cạnh đái tháo đường tuýp 1 hoặc đái tháo đường thai kỳ. Đây là ...

Xem chi tiết

Giải pháp dinh dưỡng đối với người bị đái tháo đường

Chế độ dinh dưỡng đối với người bị đái tháo đường được coi là quan trọng nhất trong quá trình điều trị bệnh, bên cạnh việc dùng thuốc và tập ...

Xem chi tiết

Tiền đái tháo đường: Nhận biết sớm để phòng tránh hiệu quả

Người được chẩn đoán tiền đái tháo đường rất dễ tiến triển thành bệnh đái tháo đường tuýp 2 nếu không có chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp ...

Xem chi tiết

Đặt câu hỏi cho chuyên gia

ĐẶT CÂU HỎI CHO CHUYÊN GIA DINH DƯỠNG